Tuesday, December 21, 2010

MELAYU SYIAH AMAT BAHAYA...

Pembela Dan Memurnikan Para Sahabat Rasulullah s.a.w Daripada Celaan Syiah…

Persoalan yang besar yang di timbulkan oleh pihak Syiah khususnya, mereka(syiah) adalah segolongan kecil yang mengaku islam tetapi menghina para sahabat. Merekalah golongan yang paling lantang mengkritik, menghina, mencaci-maki dan mengfitnah para sahabat Nabi s.a.w.

Sahabat-sahabat yang dibenci

- Abu Bakar
- Umar al-khattab
- Ustman
- Muawiyah
- Yazid
- Saydatina Aisyah
- Khalid al-walid
- Abdul Rahman Auf
- Dan sahabat yang saya tidak ketahui, yang dibenci oleh mereka.

Ini kerana, Syiah seperti sebelum ini dalam artikel yang ditulis, tidak bersetuju dan tidak memperakui akan perlantikkan para sahabat Nabi s.a.w seperti Abu Bakar as-Siddiq r.a, Umar al-Khattab r.a dan Ustman Bin Affan r.a . selain Ali Bin Abu Talib r.a . Abu Bakar dikritik oleh Syiah kerana mereka mendakwa Beliau merampas hak Ali sebagai khalifah selepas kewafatan Nabi s.a.w. tetapi persoalan ini telah saya bongkarkan bahawa Ali juga telah membai’at Abu Bakar sebagai Khalifah dan inilah bukti Ali bersetuju dengan lantikkan Umat Islam dan cerita paksaan terhadap Ali untuk membaiat beliau adalah pembohongan dan bukti yang telah saya kemukan tetap dinafikan serta dipertikaikan oleh mereka(Syiah) sedangkan rujukan yang dibuat datangnya daripada kitab-kitab tulisan pihak Syiah.

Mereka juga menghina Umar al-khattab r.a dengan seburuk-buruk hinaan dikalangan mereka. Mereka(Syiah) pernah membuat satu cerita bohong terhadap Umar dengan mengatakan Umar mengugut Ali untuk membaiat Abu Bakar dengan meletakkan pedang ke leher Ali lalu Ali menangis dan mengadu di kubur Nabi s.a.w. Selain itu, Umar juga dituduh oleh mereka(Syiah) dengan cerita bohong mereka bahawa Umar menendang pintu rumah Ali dan Fatimah sehingga mengakibatkan kematian Fatimah. Mereka(Syiah) menuduh Umar dan Abu Bakar dengan cerita dongengan mereka tentang tuntutan Tanah Fadak dan isu ini telah saya jawab dalam artikel sebelum ini.

Begitu juga dengan Ustman bin Affan yang juga tidak terlepas daripada hinaan mereka. Ustman dihina kerana ketika Ustman memerintah, beliau lebih mengutamakan keluarganya dan kaum-kerabatnya (Bani Umayyah) dalam jawatan kerajaan dibawah pimpinan Ustman. Mereka(Syiah) mendakwa Ustman ingin meminggirkan Bani Hasyim khususnya keluarga Ali yang akan menggugat kedudukannya sebagai khalifah. Lebih parah lagi apabila Muawiyah adalah orang yang sangat dibenci oleh mereka(syiah) kerana dikatakan Muawiyah adalah orang yang tersangat mahu merebut jawatan khalifah daripada Ali sehingga tertumpahnya darah sesama Islam dalam Perang Jamal dan Siffin. Muawiyah juga didakwa sebagai perampas kuasa kekhalifahan
al-Hassan Bin Ali dan turut tersangat dibenci juga adalah anak Muawiyah iaitu Yazid, kerana Syiah mendakwa Yazid adalah pembunuh al-Hussain Bin Ali di Karbala(Iraq) sedangkan Syiah Kufah adalah pembunuh al-Hussain bin Ali yang sendirinya turut tertulis dalam kitab-kitab Syiah. (telah dibuktikan dalam artikel “syiah pembunuh Hussain di Karbala” )..

Jadi, jika benar mereka(syiah) mengaku bahawa mereka adalah pengikut Ali dan Rasulullah s.a.w, mengapa tidak mereka mempercayai dan mengikuti perintah Nabi s.a.w agar tidak menghina para sahabat? Bahkan, sudah nyata, terang lagi bersuluh bahawa merekalah golongan yang lantang menghina para sahabat !! mereka tidak mengingkari perintah Rasulullah s.a.w supaya tidak menghina para sahabat seperti yang dinyatakan dalam hadis sahih.

Sabda Rasulullah s.a.w :

“(La tasubbu ashabi) Janganlah kamu menghina sahabat-sahabatku kerana jika engkau membelanjakan emas sebesar bukit Uhud di jalan Allah ianya tidak akan sama dengan secupak atau setengah cupak yang dibelanjakan oleh salah seorang dari mereka”

(Hadis Riwayat Sahih al-Bukhari dari sanad Abu Hurairah r.a )


Telah banyak ayat al-Quran yang dinyatakan oleh Allah tentang kedudukan dan kemuliaan para sahabat. Allah juga menceritakan tentang pengorbanan Abu Bakar as-Siddiq dalam peristiwa Hijrah. Allah mengiktiraf Abu Bakar dengan pengorbanan nya yang begitu besar terhadap Rasul-Nya yakni Nabi Muhammad s.a.w dalam peristiwa Hijrah …

Allah s.w.t berfirman :

“Kalau kamu tidak menolongnya ( iaitu Nabi Muhammad ) maka sesungguhnya Allah telahpun menolongnya, iaitu ketika kaum kafir (di Makkah) mengeluarkannya (dari negeri Makkah) sedang Ia salah seorang daripada dua (sahabat) semasa mereka berlindung didalam gua, ketika ia (Nabi Muhammad) berkata kepada sahabatnya,: ‘Janganlah engkau berdukacita, sesungguhnya Allah bersama kita .’”

( Surah at-Taubah ayat 40:9 )


Jelas bahawa ayat al-Quran telah pun mengiktiraf pengorbanan seorang sahabat Nabi s.a.w yang agung yang sanggup berkongsi suka-duka bersama dalam memperjuangkan dakwah Islam ini. Walaupun ayat al-Quran tidak menyebut secara jelas dengan lafaz (Abu Bakar atau Abdullah Bin Abu Quhaffah) tetapi telah terbukti juga dalam setiap catatan sejarah bahawa Abu Bakar lah sahabat Nabi s.a.w yang bersama didalam gua Tsur. Tidak ada orang lain yang bersama-sama Nabi s.a.w yang meneruskan perjalanan dari Makkah ke Quba dan seterusnya ke Yatrib (Madinah). Orang-orang Muhajjirin(orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah) dan orang-orang Ansar (orang yang menolong) menjadi saksi setiba-nya Nabi s.a.w dan Abu Bakar r.a di Yatrib(Madinah).

Rasulullah s.a.w juga mengangkat darjat Abu Bakar melalui sabda Baginda yang diriwayatkan Ibn Abbas r.a. Sabda Rasulullah s.a.w

“ Seandainya aku boleh mengambil khalil(kekasih) selain Allah, pasti aku memilih Abu Bakar sebagai khalil. Namun dia adalah saudaraku dan sahabatku. ”

(Hadis Riwayat al-Bukhari no. 3456. Sahih Bukhari.)


Abu bakar digelar as-Siddiq kerana dia sentiasa membenarkan kata-kata Nabi s.a.w terutama dalam peristiwa Israk Mikraj dan gelaran as-Siddiq (yang membenarkan) itu sendiri telah digelarkan oleh Rasulullah s.aw. Maka apakah bukti ini akan dinafikan lagi oleh mereka?

Golongan pertama dan yang memeluk Islam pada pringkat awalnya kebanyakkan daripada sahabat-sahabat Nabi s.a.w yang mana al-Quran turut memuliakan mereka kerana pengorbanan mereka kerana ingin membela Rasulullah s.a.w, agama Islam dan kerana Allah AzzaWaJalla. Bagi membela dan memurnikan maruah para sahabat dari mula memeluk Islam hingga hari ini dari kebencian serta fitnah umat manusia pada hari ini, Allah telah menjelaskannya melalui firman-Nya :

“ Dan orang-orang terdahulu lagi yang pertama-tama (memeluk/masuk Islam) di antara orang-orang muhajjirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah, Allah menyediakan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai, mereka kekal didalamnya selama-lamanya, itulah kemenangan yang agung. ”

(Surah at-Taubah ayat 100:9)


Menerusi penjelasan daripada Ibn Kathir,menunjukkan keutamaan, kedudukkan mereka yang beriman kepada Allah s.w.t pada hayat Nabi s.w.t berbanding dengan mereka yang masuk islam kemudian selepas daripada mereka(para sahabat). Allah juga menyebut tentang para sahabat di penghujung surah al-Fath. Firman Allah s.w.t :

“ Muhammad itu pesuruh Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras(tegas) terhadap orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka, Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari kurnia(rahmat dan berkat) Allah dan keredhaan-Nya, pada wajah(dahi-dahi) mereka Nampak tanda (bekas) sujud……..”
(Surah al-Fath ayat 29:49)


“ Balasan mereka disisi Tuhan(Allah) mereka ialah syurga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai, mereka kekal didalamnya selama-lamanya, Allah redha terhadap mereka dan mereka pun redha kepada-Nya, yang demikian itu adalah (balasan) bagi orang yang takut akan Tuhannya. ”
(Surah al-Bayyinah ayat 8:98)

Lihat, Allah s.w.t menjelaskan pengiktirafan yang penting buat para sahabat yang secara focusnya kepada mereka yang beriman dengan iman yang kental.
Maka apakah semua bukti ini akan dinafikan lagi oleh mereka(syiah)? “ Dan nikmat Tuhan(Allah) yang mana(satukah) yang kamu ingin dustakan?” (surah ar-Rahman) Tidakkah kita tak mahu menjadi seperti mereka dimana Syurga Allah telah dijanjikan buat mereka, daripada menghina kalangan sahabat bukankah jauh lebih baik jika kita mengamalkan serta mengambil iktibar dari contoh teladan yang ditunjukkan..

No comments: