Monday, March 14, 2011

DUN SARAWAK BUBAR 2 APRIL??


970,436 Jumlah Pemilih Berdaftar di Sarawak

452,292 (46.61%) Pemilih Berdaftar Bumiputra Sarawak

324,252 (33.41%) Pemilih Berdaftar Cina

186,371 (19.20%) Pemilih Berdaftar Melayu

3,929 (0.40%) Pemilih Berdaftar Pribumi yang beralamat di Sarawak

1,754 (0.18%) Pemilih Berdaftar India

1,412 (0.15%) Lain-Lain Pemilih Berdaftar

426 (0.04%) Pemilih Berdaftar Orang Asli

No comments: