Sunday, July 28, 2013

INI STANDARD ILMU AZHAR MEKDI ???
kalau muktazilah tak sesat, apa pasal Imam Ahmad bin Hanbal enggan mengakui bahawa Al Quran itu adalah makhluk dan sanggup dipenjarakan?

No comments: